Christus Koning

De oorsprong van Christus Koning als Chirofeest

Vroeger was het feest van Christus Koning, het feest van de Koning der Koningen, één van de hoogdagen voor de Chiro. In de parochie was er een viering en jeugdhulde, en 's avonds was er feest voor de ouders.


In de beginjaren was het opvoedingsideaal van de Chiro nog doordrongen van de romantiek rond Christus Koning. Chiroleden waren ridders of dienaressen van Christus.


Het thema Christus Koning verdwijnt stilaan vanaf de jaren 1960, maar veel groepen houden tradities in ere en vieren nog Christus Koning, weliswaar met een hedendaagse invulling.

CK 2014

Onze hedendaagse invulling

Elk jaar vieren wij Christus Koning samen met de jongens Chiro. We starten vroeg in de morgen om samen, onder begeleiding van ons eigen trommelkorps, in een stoet naar de kerk te wandelen. Na de mis, waar we onze eigen Chiroliedjes zingen, keren we terug naar het Chiroheem.

Door onze geweldige koks wordt er een heerlijk middagmaal op tafel getoverd voor ons allemaal. Als we dan onze buikjes vol hebben gegeten volgt er nog een namiddag activiteit/uitstap. Deze is meestal een verrassing!


Omdat Christus Koning meestal samen valt met de intocht van Sinterklaas mogen de bonnen van de snoepzakken aan de leiding worden afgegeven. Zij zorgen er dan voor dat je toch nog die lekkere snoepzak mee naar huis krijgt!

Onze Christus Koning liedjes vinden jullie hieronder in het document. Veel zingplezier!

De oorsprong van Christus Koning als christelijk/kerkelijk feest

Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus de week voor de advent begint. Gewoonlijk is dat rond 25 november.


De term Christus Koning verwijst naar één van de drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus letterlijk tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37).